Nostalgie

Vážení návštěvníci a příznivci železniční techniky,

dovolte mi abych Vám představil neobvyklou a zároveň ojedinělou nabídku, která má za úkol podpořit projekty a činnosti vedoucí k záchraně českých historicky cenných kolejových vozidel. S Vaší pomocí se nám podaří udržet železniční historii živou i pro budoucí generace!
Svojí nakladatelskou činností a umem v oblasti fotografie bych rád získal peněžní prostředky, které budou v prvé fázi věnovány na vybrané činnosti či akce, které vedou primárně k záchraně historických kolejových unikátů. Především pak na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel. Tyto finanční prostředky bych rád získal z internetového prodeje mých produktů.

V současné době běží akce:

Sbírka 2022 na znovuzprovoznění „Čtyřkoláka” 434.2315 (viz úvodní strana)