Nostalgie

Vážení návštěvníci a příznivci železniční techniky,

dovolte mi abych Vám představil neobvyklou a zároveň ojedinělou nabídku, která má za úkol podpořit projekty a činnosti vedoucí k záchraně českých historicky cenných kolejových vozidel. S Vaší pomocí se nám podaří udržet železniční historii živou i pro budoucí generace!
Svojí nakladatelskou činností a umem v oblasti fotografie bych rád získal peněžní prostředky, které budou v prvé fázi věnovány na vybrané činnosti či akce, které vedou primárně k záchraně historických kolejových unikátů. Především pak na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel. Tyto finanční prostředky bych rád získal z internetového prodeje mých produktů, který kromě aktuálního přehledu výše získaných peněz nabídne i možnost demokratického rozhodování vás všech o tom, který z aktuálních projektů bude touto získanou částkou podpořen.

Koupí nástěnného kalendáře věnuji z ceny 229 Kč/ks 30 korun.*
Koupí stolního kalendáře věnuji z ceny 109 Kč/ks 20 korun.*
Koupí nástěnného i stolního kalendáře věnuji z ceny kalendářů 308 Kč 50 korun.*

* Vztahuje se pouze na internetový prodej kusových produktů přes webové stránky www.czechtrains.cz. Nelze uplatnit při množstevních objednávkách.